Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - transmisja on-line
30 marca 2020

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - transmisja on-line

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż na wniosek Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha z dnia 23 marca br. Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Pani Monika Kuberska zwołała XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Dobrcz na dzień 30 marca br. o godzinie 10:30.

Transmisję z obrad można będzie śledzić on-line, na gminnym fp na facebooku. Link zostanie dodany w momencie rozpoczęcia sesji. https://www.facebook.com/DobrczGmina/videos/212077036681689/

Przejdź do - Ogłoszenie o XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
24 marca 2020

Ogłoszenie o XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha z dnia 23 marca br. Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Pani Monika Kuberska zwołała XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Dobrcz na dzień 30 marca br. o godzinie 10:30. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
3 marca 2020

XVI Sesja Rady Gminy - transmisja on-line

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Gminy Dobrcz na funpage Gmina Dobrcz pod adresem: https://www.facebook.com/watch/live/?v=235443917490280&notif_id=1583247835281032&notif_t=live_video_explicit

Przejdź do - Ogłoszenie o XVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
28 lutego 2020

Ogłoszenie o XVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha z dnia 27 lutego br. Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Pani Monika Kuberska zwołała XVI Sesję Nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz na dzień 3 marca br. o godzinie 16:00. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz
11 lutego 2020

Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 24 lutego o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XV sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Zapraszamy na transmisję on-line na fp Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz