Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Dobrcz mgr inż. Krzysztof Szala

  Wójt Gminy Dobrcz mgr inż. Krzysztof Szala

   Kontakt:
  telefon:52/364-80-10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

 

 

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

Przejdź do - Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych
7 grudnia 2016

Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych

Wójt Gminy Dobrcz na podstawie uchwał Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego dla części miejscowości Kotomierz, Pauliny i Trzeciewiec wszczął procedurę poprzez wydanie stsownych obwieszczeń. 

Czytaj więcej o: Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych