GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji w Trzeciewcu - informacja dla mieszkańców
15 czerwca 2020

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji w Trzeciewcu - informacja dla mieszkańców

W dniu 29 maja br. do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku spalarni zwłok wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wobec braków formalnych Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku.

Czytaj więcej o: Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji w Trzeciewcu - informacja dla mieszkańców
Przejdź do - Gazyfikacja gminy szansą na czyste powietrze
2 kwietnia 2020

Gazyfikacja gminy szansą na czyste powietrze

Informujemy, że na terenie naszej gminy PGNiG realizuje inwestycję związaną z rozbudową gazociągu gminnego. Obecnie trwają prace w Borównie, a w najbliższym czasie ruszą w Kotomierzu. Dzięki tej inwestycji coraz więcej mieszkańców naszej gminy będzie miało możliwość podłączenia się do sieci gazowej. 

Czytaj więcej o: Gazyfikacja gminy szansą na czyste powietrze
Przejdź do - Zmiana w planie miejscowym na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Podgórnej
13 lutego 2020

Zmiana w planie miejscowym na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Podgórnej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy tut. Urząd uprzejmie informuje, iż procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 310 m2 przy ulicy Koronowskiej w miejscowości Kotomierz w swym zakresie obejmuje wyłącznie działkę nr 190/17.

Czytaj więcej o: Zmiana w planie miejscowym na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Podgórnej
Przejdź do - Linia energetyczna 110kV
30 stycznia 2019

Linia energetyczna 110kV

Przebieg linii 110 kV  przez Strzelce Dolne i Strzelce Górne budzi wiele emocji. Mieszkańcy są zaniepokojeni proponowaną inwestycją. Pan Wójt stoi na stanowisku, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zaproponowanie zmiany z wariantu napowietrznego na kablowy. Poniżej potwierdzenie stanowiska.

Czytaj więcej o: Linia energetyczna 110kV
Przejdź do - Inwestycja w Paulinach- informacje
16 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach- informacje

Szanowni Państwo,
pomimo składanych ze strony pełnomocnika inwestora deklaracji nie uzyskałem żadnej informacji co do  propozycji terminu spotkania. Sprawę tą  uważam za istotną, albowiem Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy poinformowało Gminę, iż jest na ostatnim etapie przed wydaniem na rzecz inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę „Trzech budynków magazynowych, trzech wiat oraz wagi samochodowej w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na terenie części działki nr 172/8 w miejscowości Pauliny, obręb ewidencyjny Dobrcz, gmina Dobrcz”.

Czytaj więcej o: Inwestycja w Paulinach- informacje