GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Studium zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy
18 września 2017

Studium zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy

Koncepcja wstępnego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz do konsultacji społecznych.

Czytaj więcej o: Studium zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy
17 lipca 2017

Ważne informacje w sprawie ferm drobiu

W dniu 17 lipca Starosta Bydgoski został powiadomiony o uchwaleniu planu miejscowego w miejscowości Pauliny. Starosta został poinformowany aby ewentualne wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę nie były procedowane. 

Czytaj więcej o: Ważne informacje w sprawie ferm drobiu
Przejdź do - Ważne decyzje w sprawie budowy ferm drobiu
14 lipca 2017

Ważne decyzje w sprawie budowy ferm drobiu

Wójt Gminy Dobrcz wydał decyzję odmawiającą wydania warunków zabudowy oraz uchylił decyzję z dnia 4 maja 2015 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków inwentarskich- kurników w miejscowości Kotomierz i Trzeciewiec. 

Czytaj więcej o: Ważne decyzje w sprawie budowy ferm drobiu
25 maja 2017

Komunikat w sprawie wydania zaświadczeń

Poniżej prezentujemy Państwu, postanowienia zgodne ze wskazaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzje dotyczą warunków zabudowy dla lokalizacji kurników o niskiej obsadzie ( do 40 i do 60 DJP ). Zaświadczenia zostały wydane po wcześniejszym potwierdzeniu interesu prawnego Wnioskodawcy. Załączone postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wskazują na konieczność wydania zaświadczeń.

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie wydania zaświadczeń
Przejdź do - Publiczna dyskusja nad planami zagospodarowania przestrzennego
25 kwietnia 2017

Publiczna dyskusja nad planami zagospodarowania przestrzennego

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy wypełniając ustawowy obowiązek zorganizował publiczną dyskusję do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pauliny,  Kotomierz i Trzeciewiec.

Czytaj więcej o: Publiczna dyskusja nad planami zagospodarowania przestrzennego