GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zmiana w planie miejscowym na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Podgórnej
13 lutego 2020

Zmiana w planie miejscowym na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Podgórnej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy tut. Urząd uprzejmie informuje, iż procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 310 m2 przy ulicy Koronowskiej w miejscowości Kotomierz w swym zakresie obejmuje wyłącznie działkę nr 190/17.

Czytaj więcej o: Zmiana w planie miejscowym na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Podgórnej
Przejdź do - Linia energetyczna 110kV
30 stycznia 2019

Linia energetyczna 110kV

Przebieg linii 110 kV  przez Strzelce Dolne i Strzelce Górne budzi wiele emocji. Mieszkańcy są zaniepokojeni proponowaną inwestycją. Pan Wójt stoi na stanowisku, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zaproponowanie zmiany z wariantu napowietrznego na kablowy. Poniżej potwierdzenie stanowiska.

Czytaj więcej o: Linia energetyczna 110kV
Przejdź do - Inwestycja w Paulinach- informacje
16 stycznia 2019

Inwestycja w Paulinach- informacje

Szanowni Państwo,
pomimo składanych ze strony pełnomocnika inwestora deklaracji nie uzyskałem żadnej informacji co do  propozycji terminu spotkania. Sprawę tą  uważam za istotną, albowiem Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy poinformowało Gminę, iż jest na ostatnim etapie przed wydaniem na rzecz inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę „Trzech budynków magazynowych, trzech wiat oraz wagi samochodowej w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na terenie części działki nr 172/8 w miejscowości Pauliny, obręb ewidencyjny Dobrcz, gmina Dobrcz”.

Czytaj więcej o: Inwestycja w Paulinach- informacje
Przejdź do - Radni Sołtysi i Niezależni przeciwni uporządkowaniu zabudowy Paulin i udziału mieszkańców Paulin i Dobrcza w opiniowaniu ich najbliższego sąsiedztwa
23 grudnia 2018

Radni Sołtysi i Niezależni przeciwni uporządkowaniu zabudowy Paulin i udziału mieszkańców Paulin i Dobrcza w opiniowaniu ich najbliższego sąsiedztwa

Informuje, że wnioskowałem m.in. o postawienie na porządku obrad sesji Rady gminy Dobrcz w dniu 18.12.2018 podjęcie dwóch bardzo ważnych dla mieszkańców uchwał:

1)     uchylenie uchwały o przystąpieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania (MPZ), podjęta przez poprzednią Radę Gminy – wskazując, że ten projekt obejmował tylko część miejscowości Pauliny i nie stanowił całościowego uregulowania jej dalszej zabudowy, w szczególnie w kontekście dużych inwestycji planowanych na tym terenie;
Uchylenie w/w uchwały było pod względem prawnym konieczne, abym jednocześnie mógł wnioskować o podjęcie na tej samej sesji Rady Gminy:

2)     przyjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania dla Paulin, obejmującego całą miejscowość Pauliny – umożliwiając tym samym mieszkańcom Paulin i Dobrcza wypowiedzenie się, co do swoich oczekiwań, złożenia wniosków, wskazania jak chcą żyć, w jakim otoczeniu – szczególnie wobec realizowanej na tym terenie mieszalni pasz.

Czytaj więcej o: Radni Sołtysi i Niezależni przeciwni uporządkowaniu zabudowy Paulin i udziału mieszkańców Paulin i Dobrcza w opiniowaniu ich najbliższego sąsiedztwa
Przejdź do - I etap budowy mieszkalni pasz w Paulinach zakończony
23 grudnia 2018

I etap budowy mieszkalni pasz w Paulinach zakończony

Informuje, iż w dniu 6.11.2018 – 2 dni po przegranych wyborach – były wójt Krzysztof Szala wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy dla I etapu budowy mieszalni pasz w Paulinach, tj.  na budowę 3 budynków magazynowych, budynku socjalno – biurowego, suszarni zboża, trzech wiat, sześciu podziemnych zbiorników na gaz ziemny oraz z instalacjami gazu, czterech bezodpływowych szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz wagi samochodowej w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na terenie  w miejscowości Pauliny obręb ewidencyjny Dobrcz.

Czytaj więcej o: I etap budowy mieszkalni pasz w Paulinach zakończony