Jesteś tutaj: Start / OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy
20 lipca 2018

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01 lipca 2018r. czynności urzędowe w zakresie obserwacji w kierunku wścieklizny oraz badania zwierząt w obrocie krajowym wraz z wystawianiem urzędowych świadectw zdrowia wykonuje lekarz wet. Maciej Wójcik prowadzący gabinet weterynaryjny w Siennie przy ulicy Irysowej 8. Kontakt telefoniczny pod nr  500 616 133.

Przejdź do - Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami komunalnymi
17 lipca 2018

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami komunalnymi

Zgodnie obowiązującymi przepisami ścieki komunalne należy gromadzić w szczelnych  zbiornikach bezodpływowych jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub  zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej o: Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami komunalnymi
Przejdź do - Nasadzenia
2 lipca 2018

Nasadzenia

W związku z dużą ilości pytań mieszkańców gminy Dobrcz odnośnie odległości wykonywania nasadzeń drzew i krzewów od granicy nieruchomości informuję iż brak jest w naszym ustawodawstwie przepisów określających w jakiej odległości można sadzić drzewa przy granicy nieruchomości. Jedyne ustawowe odległości były określone w nieobowiązujących już przepisach o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia i dotyczyły sadzenia lasu (las można było sadzić w odległości 1,5 metra od gruntu rolnego  i 3 metry od pozostałych gruntów. Nie ma przepisów prawnych odnośni odległości sadzenia drzew i krzewów w ciągu pasów drogowych od granic sąsiednich nieruchomości.

Czytaj więcej o: Nasadzenia
Przejdź do - Woda w kąpielisku jest przydatna do kąpieli
28 czerwca 2018

Woda w kąpielisku jest przydatna do kąpieli

Uprzejmie informuję, że po badaniu wody w kąpielisku WOPR nad jeziorem Borówno  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy stwierdziła, że jakość wody w zakresie wykonanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom dla wód w kąpieliskach, w związku z czym woda jest przydatna do kąpieli.

Czytaj więcej o: Woda w kąpielisku jest przydatna do kąpieli
1 czerwca 2018

Wyniki losowania EKO-PIEC

W dniu 29  maja br. odbyło się publiczne losowanie wniosków złożonych do Gminy w ramach programu EKO-PIEC. Komisja zweryfikowała 57 wniosków, z czego tylko 15 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.

Czytaj więcej o: Wyniki losowania EKO-PIEC