Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
10 listopada 2020

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje przeprowadzane są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w programie i wprowadzenie ewentualnych uwag. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Przejdź do - Bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”
18 września 2020

Bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”

Fundacja Stabilo zaprasza przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”. Warsztaty poprowadzi Katarzyna Sadło – trenerka działająca w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej o: Bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”
Przejdź do - Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich
11 września 2020

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.

Czytaj więcej o: Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich
Przejdź do - Bezpłatne szkolenie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”
2 września 2020

Bezpłatne szkolenie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”

Zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach on line dla  pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych i izb gospodarczych z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2020 r.

Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”
Przejdź do - Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich
2 września 2020

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych.
Czytaj więcej o: Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich