Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku
20 stycznia 2020

Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku

W okresie od dnia 20.01.2020 r. do dnia 11.02.2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

Czytaj więcej o: Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku
Przejdź do - Nabór do komisji konkursowych
15 stycznia 2020

Nabór do komisji konkursowych

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej o: Nabór do komisji konkursowych
Przejdź do - Upowszechnianie kultury fizycznej w Dobrczu - konkurs
31 grudnia 2019

Upowszechnianie kultury fizycznej w Dobrczu - konkurs

Wójt Gminy Dobrcz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Dobrcz w 2020 r. Celem konkursu jest wzbogacenie oferty sportowej, popularyzacja różnych dyscyplin sportu w Gminie Dobrcz oraz zwiększenie aktywności fizycznej i umiejętności sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.

Czytaj więcej o: Upowszechnianie kultury fizycznej w Dobrczu - konkurs
Przejdź do - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarte konkursy ofert
20 grudnia 2019

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarte konkursy ofert

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2020.

Czytaj więcej o: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarte konkursy ofert
Przejdź do - Konsultacje doradcze z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora i RODO w NGO
28 października 2019

Konsultacje doradcze z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora i RODO w NGO

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane działalnością w sektorze pozarządowym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na kolejne konsultacje doradcze, które odbędą się 13 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej o: Konsultacje doradcze z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora i RODO w NGO