Działalność bieżąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

28 czerwca 2017

Spotkanie Wójta Gminy Dobrcz z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Koronowie

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Koronowie, gdzie omówiono możliwości realizowania wpłat przy użyciu kont bankomatowych za opłaty administracyjne.

27 czerwca 2017

Zatwierdzenie materiałów na Sesję Rady Gminy

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z osobą pełniącą obowiązki Rady Gminy, gdzie zatwierdzono materiały na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się 3 lipca.

26 czerwca 2017

Posiedzenie Zespołu Doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w zespole doradczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tematem wiodącym była retencja, ubezpieczenia płodów rolnych dotowanych z budżetu wojewody omówiono również poniesione straty związane w wyniku przymrozków.

22 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego dla gimnazjalistów

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz przebywał na szkoleniu z zakresu e-Administracja „Badanie satysfakcji klienta” w ramach środków POWER 2018, które zostało zorganizowane przez Euro Innowacje w Rulewie.

W godzinach popołudniowych Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego przez gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Kotomierzu, którym złożył gratulacje z osiągniętych wyników oraz podziękował pracownikom szkoły za całoroczną pracę.

21 czerwca 2017

Spotkania Wójta Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz spotkał się z grupą rolników na naradzie roboczej w celu wypracowania zasad dzierżawy gruntów powyżej trzech lat.

Następnie spotkał się z osobą pełniącą funkcję Rady Gminy powołaną przez Prezesa Rady Ministrów – Beatę Szydło, gdzie omówiono zasady współpracy i funkcjonowania w kontekście przygotowania do Sesji Nadzwyczajnej.