Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    działa na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137). W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwaną dalej GKRPA) wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca, w godz. 16.00 do 18.00 w Dobrczu ul. Długa 30A (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, wejście od placu targowego).

Do zadań GKRPA  m.in. należy:

-     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

       uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-     przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,

-     wystąpienie do instytucji (GOPS, Policja) z prośbą o sporządzenie wywiadu środowiskowego,

-     wezwanie do Punktu Konsultacyjnego na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie.

W przypadku braku u osoby uzależnionej motywacji do podjęcia leczenia odwykowego GKRPA podejmuje kolejne działania, a mianowicie:

-     skierowanie na badanie przez biegłego, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,

-     złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym wraz z odpowiednią dokumentacją w celu wydania wyroku odnośnie leczenia przymusowego.

Samo złożenie wniosku do Sądu podlega opłacie. Działania podjęte przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podlegają opłacie w przedmiocie wydania opinii przez biegłego sądowego. W ramach środków profilaktyki ponosi się  koszty badania biegłego przez psychiatrę sądowego i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki dąży się do  zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Artykuły

Przejdź do - Przyjemne z pożytecznym czyli Piknik Rodzinny w Borównie
18 września 2019

Przyjemne z pożytecznym czyli Piknik Rodzinny w Borównie

Rada Sołectwa Borówno, pod patronatem Wójta Gminy Dobrcz, we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczącą Rady Gminy Dobrcz, serdecznie zapraszają w najbliższą sobotę, tj.21 września od godziny 13.00 na piknik rodzinny, który odbędzie się na terenie zielonym przy ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE.

Czytaj więcej o: Przyjemne z pożytecznym czyli Piknik Rodzinny w Borównie
Przejdź do - Kochamy, słuchamy, rozmawiamy – kampania „Postaw na rodzinę!”.
18 lutego 2019

Kochamy, słuchamy, rozmawiamy – kampania „Postaw na rodzinę!”.

Gmina Dobrcz po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej prowadzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki, współpracującą z samorządami w całej Polsce, której misją jest aktywne wspieranie instytucji i osób, przeciwdziałających problemom społecznym. W roku 2018 realizowano kampanię  „Dopalacze – powiedz stop!", natomiast w bieżącym roku Gmina Dobrcz przystąpiła do kampanii „Postaw na rodzinę!”.

Czytaj więcej o: Kochamy, słuchamy, rozmawiamy – kampania „Postaw na rodzinę!”.
17 września 2018

Jesteś sprzedawcą alkoholu? Przyjdź na szkolenie.

Wójt Gminy Dobrcz zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Dobrcz na bezpłatne szkolenie, dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą oraz kontrolą sprzedaży.

 

Czytaj więcej o: Jesteś sprzedawcą alkoholu? Przyjdź na szkolenie.
Przejdź do - Jak wspomóc rodzinę z problemem alkoholowym? Jak motywować do leczenia odwykowego?
13 września 2018

Jak wspomóc rodzinę z problemem alkoholowym? Jak motywować do leczenia odwykowego?

Dnia 12 sierpnia 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu, odbyło się szkolenie pt. „Funkcja Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia”. W szkoleniu udział wzięli Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Jak wspomóc rodzinę z problemem alkoholowym? Jak motywować do leczenia odwykowego?
Przejdź do - Dyżury Punktu Konsultacyjno-Poradniczego
10 stycznia 2018

Dyżury Punktu Konsultacyjno-Poradniczego

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołany Zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia        5 stycznia 2018 roku uprzejmie informuje o terminach Konsultacji Specjalistów w Punkcie Konsultacyjno – Poradniczym.

Czytaj więcej o: Dyżury Punktu Konsultacyjno-Poradniczego