Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    działa na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ustawa z dnia 26 października 1982r. z późn. zmian).  W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwaną dalej GKRPA lub gminną komisją) wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje  

w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godz. 16.00 do 18.00

w Dobrczu ul. Długa 30A (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, wejście od placu targowego).

Do zadań gminnej komisji  m.in. należy: 

-     podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

       uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-        przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,

-        wystąpienie do instytucji (GOPS, Policja) z prośbą o sporządzenie wywiadu środowiskowego,

-        wezwanie do Punktu Konsultacyjnego na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie.

Czytaj więcej na >>>>> http://www.gops.dobrcz.info/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=30&strona=1

Artykuły

Przejdź do - Dyżury Punktu Konsultacyjno-Poradniczego
10 stycznia 2018

Dyżury Punktu Konsultacyjno-Poradniczego

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołany Zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia        5 stycznia 2018 roku uprzejmie informuje o terminach Konsultacji Specjalistów w Punkcie Konsultacyjno – Poradniczym.

Czytaj więcej o: Dyżury Punktu Konsultacyjno-Poradniczego
17 sierpnia 2017

Sprawozdanie z Komisji

W załączeniu sprawozdanie Gminnej Komisji za rok 2016. 

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z Komisji
Przejdź do - Wakacyjne wyjazdy
23 sierpnia 2016

Wakacyjne wyjazdy

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca wakacji i przyszedł czas na podsumowanie akcji wypoczynek letni.

Czytaj więcej o: Wakacyjne wyjazdy