Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciazy, udzielanie porad odbywa się poza kolejnościa.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie uprawnionej pomoc obejmująca:
 porady dla osób zadłużonych,
 porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 przygotowanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania oraz pomocy w jego realizacji,
 poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne obejmująca upowszechniania wiedzy o:
 prawach i obowiązkach obywatelskich;
 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Przekazywanie opinii
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:
– telefonicznie pod numerem telefonu: 501 615 484;
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: info@powiat.bydgoski.pl;
– listownie na adres Starostwa Powiatowego w Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

Autor: Sandra Nowak Wydział Promocji Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Artykuły

 • Darmowe porady prawne dla mieszkańców

  Przypominamy, że od początku roku mieszkańcy gminy Dobrcz mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Specjaliści czekają w siedzibie Punktu Konsultacyjno - Poradniczego, przy ul. Długiej 30 (obok biblioteki) w następujących terminach:
  - poniedziałek i środa w godzinach 09.00 -13.00
  - czwartek w godzinach 14.00 -18.00.
  Jednocześnie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym porady są udzielane zdalnie - telefonicznie, po uprzednim zarejestrowaniu się osób uprawnionych pod nr 501615484. W przypadku ponownego przywrócenia osobistego udzielania porad będziemy Państwa informować na bieżąco.

  Czytaj Więcej o: Darmowe porady prawne dla mieszkańców
 • Wykład online pn. "Przemoc domowa"

  Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zapraszam na wykład online dotyczący przemocy domowej. Przemoc w rodzinie to niezwykle trudne, złożone, przykre i wstydliwe zjawisko. Stosowana w rodzinie związana jest z naruszeniem praw i dóbr osobistych członków rodziny, naruszeniem ich godności, nietykalności cielesnej. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, jest źródłem cierpienia i poczucia krzywdy u osób, które zostały nią dotknięte. Społeczeństwo nie zawsze traktuje przejawy przemocy domowej wystarczająco poważnie. Nie wolno jednak jej ignorować – reakcja świadka może być pierwszym ogniwem, które doprowadzi do przerwania kręgu przemocy.

  Czytaj Więcej o: Wykład online pn. "Przemoc domowa"
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Zgodnie z zapowiedziami w Gminie Dobrcz rozpoczął funkcjonowanie Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, zlokalizowany w Punkcie Konsultacyjno - Poradniczym, przy ul. Długiej 30 (obok biblioteki). Punkt będzie funkcjonował 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie według następującego harmonogramu:
  - poniedziałek w godzinach 09.00 -13.00
  - środa w godzinach 09.00 - 13.00
  - czwartek w godzinach 14.00 -18.00

  Czytaj Więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna