Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kwartalnik - Dobrcz Nasza Gmina TV Dobrcz
Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciazy, udzielanie porad odbywa się poza kolejnościa.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie uprawnionej pomoc obejmująca:
 porady dla osób zadłużonych,
 porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 przygotowanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania oraz pomocy w jego realizacji,
 poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne obejmująca upowszechniania wiedzy o:
 prawach i obowiązkach obywatelskich;
 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Przekazywanie opinii
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:
– telefonicznie pod numerem telefonu: 501 615 484;
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: info@powiat.bydgoski.pl;
– listownie na adres Starostwa Powiatowego w Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

Autor: Sandra Nowak Wydział Promocji Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Artykuły

 • Komunikat Starosty Bydgoskiego

  W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dobrczu od dnia 11.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r. zawiesza się udzielanie nieodpłatnych porad prawnych osobiście. Nieodpłatne porady prawne udzielane będą telefonicznie, po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem 501 615 484 lub 52 584 12 90.

  Czytaj Więcej o: Komunikat Starosty Bydgoskiego
 • Komunikat Starosty Bydgoskiego

  Na podstawie art. 28 a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. oraz §3 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

  W związku z zagrożeniem epidemicznym od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. zawiesza się udzielanie osobiście nieodpłatnych porad prawnych. Nieodpłatne porady prawne udzielane będą telefonicznie, po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem 501 615 484 lub 52 584 12 90.

  W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej osobiste udzielanie porad zostanie przywrócone wcześniej.

  Czytaj Więcej o: Komunikat Starosty Bydgoskiego
 • Komunikat Starosty Bydgoskiego

  Informuję

  Na podstawie art. 28 a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. oraz §3 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

  Czytaj Więcej o: Komunikat Starosty Bydgoskiego