Bezpłatna pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciazy, udzielanie porad odbywa się poza kolejnościa.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 501 615 484 według poniższego harmonogramu:
poniedziałek 7:30 – 15:30,
wtorek 7:30 – 16:00,
środa 7:30 – 15:30,
czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 15:00.
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELKSIEGO
 
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
Poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00,
Wtorek w godz. 10:00 – 14:00,
Środa w godz. 14:00 – 18:00,
Czwartek w godz. 14:00 – 18:00,
Piątek w godz. 12:00 – 16:00.
 
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
ul. Nakielska 7
86-014 Sicienko
Poniedziałek w godz. 10.00-14.00 - dyżur pełni adwokat,
Wtorek w godz. 14.00-18.00 - dyżur pełni radca prawny,
Środa w godz. 12.00-16.00 - dyżur pełni adwokat,
Czwartek w godz. 12.00-16.00 - dyżur pełni radca prawny,
Piątek w godz. 10.00-14.00 (dyżury rotacyjne – radcy prawni / adwokaci).
 
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujący się w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie
ul. Szkolna 4
86-010 Koronowo
Poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00 (dyżury rotacyjne – radcy prawni / adwokaci),
Wtorek w godz. 14.00 – 18.00 - dyżur pełni adwokat,
Środa w godz. 13.00 – 17.00 - dyżur pełni radca prawny,
Czwartek w godz. 13.00 – 17.00 - dyżur pełni radca prawny,
Piątek w godz. 8.30 – 12.30 - dyżur pełni adwokat.
 
- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoskiej 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska
Poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00,
Wtorek w godz. 14:00 – 18:00,
Środa w godz. 10:00 – 14:00,
Czwartek w godz. 12:00 – 16:00,
Piątek w godz. 8:00 – 12:00.
 
- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
ul. Powstańców Wielkopolskich 31a
86-061 Brzoza
Poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00,
Wtorek w godz. 9:00 – 13:00,
Środa w godz. 14:00 – 18:00,
Czwartek w godz. 11:00 – 15:00,
Piątek w godz. 9:00 – 13:00.
W okresie letnim: lipiec – sierpień punkt funkcjonuje codziennie w godz. 11:00 – 15:00.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie uprawnionej pomoc obejmująca:
 porady dla osób zadłużonych,
 porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 przygotowanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania oraz pomocy w jego realizacji,
 poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne obejmująca upowszechniania wiedzy o:
 prawach i obowiązkach obywatelskich;
 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Przekazywanie opinii
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:
– telefonicznie pod numerem telefonu: 501 615 484;
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: info@powiat.bydgoski.pl;
– listownie na adres Starostwa Powiatowego w Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.
Źródło informacji: Sandra Nowak Wydział Promocji Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Artykuły

Przejdź do - Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
1 lipca 2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Czytaj więcej o: Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Przejdź do - Bezpłatna pomoc prawna
19 maja 2020

Bezpłatna pomoc prawna

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Bydgoskiego. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 501615484.

Pliki do pobrania