Punkt Konsultacyjno-Poradniczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach działań profilaktycznych, edukacyjnych  kierowanych do dorosłej społeczności lokalnej od 1992 roku działa na terenie Gminy Dobrcz PUNKT KONSULTACYJNO-PORADNICZY, zwany dalej Punktem Konsultacyjnym.  Jest on pomostem, który łączy mieszkańców danego terenu, na którym nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej, z zakładami lecznictwa odwykowego. Zadaniem punktu nie jest samodzielne prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu.  Z Punktu korzystają również wszyscy mieszkańcy gminy wymagający pomocy specjalisty.

Główne zadania Punktu to:

  • informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień,
  • motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień,
  • udzielanie wsparcia pacjentom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej,
  • udzielanie członkom rodzin dotkniętych przemocą porad prawnych i pomocy w kierowaniu spraw o znęcanie, alimentację itp. do Prokuratury i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
  • informowanie o miejscach, gdzie członkowie rodzin (ofiary przemocy) mogą uzyskać schronienie, pomoc materialną itp.,
  • informowanie o możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną,  systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny.

W Punkcie Konsultacyjno – Poradniczym konsultacje prowadzą tacy specjaliści jak: Psycholog, Psychiatra, Kurator zawodowy, Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Terapeuta ds. uzależnień.

Terminy Konsultacji Specjalistów w Punkcie Konsultacyjno - Poradniczym

L.p.

Specjalista

Termin

Godzina

1

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-

Lechosław Brzozowski

 

każda środa

9.00 – 11.00

2

Psycholog –

Joanna Słowińska

każdy wtorek

16.15 – 19.15

3

 

Psychiatra –

Wojciech Kosmowski

25.01

08.02

22.03

19.04

24.05

26.07

20.09

25.10

22.11

20.12

12.00 – 14.30

4

Kurator zawodowy , Specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie –  Aleksander Rogowski

 

każda środa

16.30 – 19.30

5

 

Psycholog - Psychoterapeuta

Magdalena Brabec

 

każda środa

11.00 – 14.00

 

Wszystkie porady udzielane są w Punkcie Konsultacyjno - Poradniczym w Dobrczu, ul. Długa 30.

Zapisy na Konsultacje przyjmowane są pod numerem telefonu:

784 - 952 - 640.