Konsultacje z mieszkańcami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz - konsultacje społeczne
19 maja 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz - konsultacje społeczne

Wójt Gminy Dobrcz na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału  w konsultacjach społecznych projektu opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz”. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 19-05.2020 r. do 10-06-2020 r.

Czytaj więcej o: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz - konsultacje społeczne
Przejdź do - Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrcz do roku 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
10 grudnia 2019

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrcz do roku 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrcz do roku 2022 jest art. 17. ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrcz do roku 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
Przejdź do - INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – ulica Kwiatowa w Wudzynie
9 października 2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – ulica Kwiatowa w Wudzynie

W dniach od   01 września 2019r. do 30 września 2019r. przeprowadzone zostały konsultacje w sprawie zmiany nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Wudzyn.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – ulica Kwiatowa w Wudzynie
Przejdź do - Konsultacje dla Mieszkańców ulicy Kwiatowej w Wudzynie.
2 września 2019

Konsultacje dla Mieszkańców ulicy Kwiatowej w Wudzynie.

W miesiącu wrześniu br. przeprowadzane są konsultacje przeznaczone dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości zabudowanych, położonych przy ulicy Kwiatowej w Wudzynie. Dotyczą one ewentualnej zmiany nazwy części ulicy i uporządkowania numeracji domów. Szczegóły konsultacji zostały zamieszczone w plikach do pobrania -  poniżej. Zapraszamy do aktywnego udziału.

Przejdź do - Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji
17 listopada 2017

Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

Wójt Gminy Dobrcz, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Gminy Dobrcz, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz”.

Czytaj więcej o: Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji