Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z umową nr WP-II-D.433.3.4.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0002/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT,

Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020

Gmina Dobrcz otrzymała dotację na dwa projekty: kompleksową modernizację energetyczną dwóch budynków użytecznosci publicznej tj. budynku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i budynku szkoły w Wudzynie.

Artykuły

Przejdź do - Nowocześnie i ekologicznie. Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. W.Tarnowskiego w Wudzynie
15 czerwca 2020

Nowocześnie i ekologicznie. Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. W.Tarnowskiego w Wudzynie

Nowe drzwi, docieplenie ścian, dachu oraz  montaż kolektorów słonecznych. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budynek Szkoły Podstawowej w Wudzynie przeszedł kompleksową termomodernizację.

Czytaj więcej o: Nowocześnie i ekologicznie. Zakończyła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. W.Tarnowskiego w Wudzynie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie