Jesteś tutaj: Start / GMINA / W liczbach

W liczbach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Dobrcz  zajmuje obszar 13.041 ha z tego użytki rolne to 10.483 ha (czyli 81% ogółu powierzchni), grunty orne – 9.394 ha. Użytki leśne to około 7% powierzchni. Grunty można ogólnie zaliczyć do gleb średniej wartości użytkowo – rolniczej. Ponad połowę stanowią grunty klasy IIIb i IVa. Cześć powierzchni gminy zajmuje Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły.
Gmina Dobrcz należy do powiatu bydgoskiego  stanowi to 9,35 % jego powierzchni.
Gminę zamieszkuje 11 000 mieszkańców (dane z 31 grudnia 2015 r.). - dane szczegółowe www.bip.dobrcz.net.pl
Gmina Dobrcz to 32 miejscowości administracyjnie łączące się w 21 sołectw z których największe to sołectwo Magdalenka o powierzchni 1126 ha, a najmniejsze Augustowo o powierzchni 137 ha..
Na terenie gminy znajduje się:
6 szkół - 2 Szkoły Podstawowe:Strzelce Górne, Kozielec,
4 Zespoły Szkół (SP i Gimnazjum): Borowno, Dobrcz, Kotomierz, Wudzyn, oraz Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie.
Znajduje się tutaj także 5 parafii: Dobrcz, Kotomierz, Strzelce Górne, Włóki i Wudzyn.
Pomimo z reguły rolniczego charakteru gminy, funkcjonuje tutaj bardzo dobrze wielu przedsiębiorców.
Dziala także 14 dobrze wyposażonych gospodarstw agroturystycznych.
Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:
magistrala kolejowa, łaczaca Śląsk z portami Trójmiasta oraz droga krajowa z Wybrzeża Gdańskiego do Bydgoszczy i dalej do Poznania i Wrocławia.
Przyczynia się to, obok bliskości dużej aglomeracji bydgoskiej, do rozwoju szeregu zakładów i stopniowej zmiany charakteru gminy na najbardziej obecnie pożądany  - wielofunkcyjny.