Logo Gminy Dobrcz

Nagrody, wyróżnienia i stypendia sportowe

Zasady przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych zostały określone w Uchwale nr XXXIX/245/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2022 r. , której treść można przeczytać na stronie: https://dobrcz.bip.net.pl/?a=14785

Wnioski o nagrody, wyróżnienia i stypendia sportowe należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Dobrczu w terminie do dnia 30 czerwca.

Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika/trenera/działacza sportowego za osiągnięte wyniki sportowe: https://dobrcz.bip.net.pl/?a=10988 

Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe: https://dobrcz.bip.net.pl/?a=10989