Logo Gminy Dobrcz

Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami prawnymi i psychologami można się spotkać osobiście w Toruniu lub skorzystać z porad prawnych udzielanych w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów w sześciu innych miastach naszego regionu.

Niebieska Linia obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji i problemów z uzależnieniami. Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21.

Pytania, zgłoszenia, prośby o pomoc w związku z występowaniem zjawiska przemocy domowej można kierować także na adres e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl 
Nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią sprawuje samorząd województwa, który we współpracy ze 131 gminami finansuje jej funkcjonowanie.

Z przedstawicielami Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego, którzy także udzielają wsparcia poszkodowanym, można kontaktować się pod numerem telefonu 56 659 13 99. Szczegółowe informacje dostępne na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl  

Godziny pracy biura:

poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
wtorki – 8-16.30
piątki – 8-13.30. 

Konsultanci prawni pełnią dyżury nie tylko w Toruniu. Raz w miesiącu można spotkać się ze specjalistami w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy i Chełmnie.

Poniżej zestawienie terminów dyżurów w styczniu oraz numery kontaktowe do poszczególnych placówek:

Brodnica - 56 491 97 71/500 173 322 (dyżur 11 stycznia, w godzinach 9-14)
Grudziądz - 56 621 58 16/500 173 322 (dyżur 18 stycznia, w godzinach 9-14)
Bydgoszcz - 52 321 40 59/606 924 845 (dyżur 24 stycznia, w godzinach 12-17)
Włocławek - 54 235 67 10/500 173 322 (dyżur 25 stycznia, w godzinach 9-14)
Inowrocław - 52 357 10 31/606 924 845 (dyżur 3 stycznia, w godzinach 10-15)
Chełmno - 56 686 30 72/500 173 322 (dyżur 4 stycznia, w godzinach 9-14).