Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Kontrola szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązki kontrolne gminy względem osób korzystających z szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Dobrczu informuje, że wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (sierpień 2022 roku), posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania podpisanej z firmą asenizacyjną umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Ponadto są zobowiązani do przechowywania rachunków za dokonywane wywozy i uiszczania za nie opłat. Każde skorzystanie z usługi firmy zajmującej się wywozem nieczystości ciekłych musi zostać udokumentowane rachunkiem za usługę wystawionym w oparciu o podpisaną uprzednio indywidualną umowę. Trzeba je będzie okazać w przypadku kontroli dokonywanej na miejscu czy też w urzędzie, po otrzymaniu żądania w tej sprawie.
Prawo nie zabrania podpisania umów na wywóz nieczystości z kilkoma firmami. Wszystkie wybrane firmy muszą mieć aktualne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Dobrcz na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy. Wykaz firm znajduje się tutaj: https://dobrcz.bip.net.pl/?a=7781 
Rachunki za wywóz nieczystości powinny potwierdzać ich częstotliwość zgodną z postanowieniami indywidualnej umowy oraz z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do pozbywania się osadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji oczyszczalni z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok. Natomiast właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do pozbycia się nieczystości ciekłych terenu nieruchomości poprzez zlecenie opróżnienia zbiornika, przyjmując zasadę że należy to robić nie rzadziej niż cztery razy w roku. Takie zasady zostały opisane w §11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz, którego treść znajduje się tutaj: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/6645/ 

Kontrola i wywóz zastępczy
Odbywają się regularne, planowe kontrole tych nieruchomości, które korzystają ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina sprawdza, czy mieszkańcy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi i czy opróżniają zbiorniki na nieczystości ciekłe zgodnie z przepisami. Niespełnienie wymagań będzie skutkowało wydaniem przez Wójta Gminy Dobrcz decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności, w celu zastępczego opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i obciążenia kosztami tego wywozu właściciela nieruchomości.
Brak dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości przez uprawnioną firmę będzie podstawą do wszczęcia postępowania w celu nałożenia kary grzywny na właściciela nieruchomości. Ukarany poniesie też koszty zleconego przez gminę opróżnienia zbiornika, która musi podjąć się tego zadania w sytuacji, kiedy właściciel nie będzie w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowywania jego zawartości. Kary będą również grozić za utrudnianie lub udaremnianie pracownikom gminy sprawdzenie czy właściciel nieruchomości wyposażył ją w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, czy ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości i czy realizuje obowiązki w tym zakresie.
Jednocześnie Urząd Gminy Dobrcz przypomina, że zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz.2556 t.j.), eksploatacja na terenie gminy Dobrcz przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Dobrcz. Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj: https://dobrcz.bip.net.pl/?a=10639 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.